Úvod Informácie Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Predávajúcim sa v zmysle nákupných podmienok označuje firma Andrea Verebová 3D Shop,

Konvalinková 1483/4, 078 01  Sečovce, IČO: 34 873 431. DIČ: 102 6610 211. Nie som platcom DPHOBJEDNÁVKA  A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.3dshop.sk predávajúceho sú považované za záväzné.
 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom s ktorými súhlasí.
 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia
 objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých
 objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného
 zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.
 Vyplnením objednávkového formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu
 kupujúci dáva  predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom
 a o jeho nákupoch.
 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením predávajúcim, kým predávajúci nezačne s výrobou.
 Po záväznom potvrdení objednávky  iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcenu škodu vzniknutú týmto jednaním.
 Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu  preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 Nakoľko ide o výrobu na zákazku vyhradzujeme si právo na zálohovú platbu predom.

 Pri  objednávke do  50 EUR  celá suma predom na náš účet.
 Pri objednávke nad 50 EUR 50% zálohová platba predom na náš účet.
 Pri objednávkach na zákazku od nových zákazníkov predávajúci má právo žiadať celú sumu objednaného  tovaru predom, alebo zálohovú platbu.

 Vyhradzujeme si právo  na zmenu ceny tovarov na stránke nakoľko nákupná cena materiálu na výrobu sa mení.

 

Zákon 513/1991 Zb.z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník. Platnosť od: 18. 12. 1991. Účinnosť od: 01. 01. 2009.

DIEL I Kúpna zmluva

Povinnosti kupujúceho
  § 447

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

    § 449

Ak sa má kúpna cena platiť pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, je kupujúci povinný kúpnu cenu zaplatiť v mieste tohto odovzdania.

DIEL XIII Zasielateľská zmluva

    § 607

 Zasielateľovi prislúcha zmluvná odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase dojednania zmluvy pri obstaraní obdobnej prepravy. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil za účelom splnenia svojich záväzkov. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.

 Príkazca je povinný zaplatiť zasielateľovi odplatu a vzniknuté náklady bez zbytočného odkladu po tom, čo zasielateľ zabezpečil obstaranie prepravy uzavretím potrebných zmlúv s dopravcami, prípadne medzizasielateľmi .

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

„Predávajúcim“ sa rozumie  Andrea  Verebová - 3D Shop, Konvalinková 1483/ 4, 078 01 Sečovce

Spotrebiteľom je pre účely odstúpenia od zmluvy v zmysle zák. č. 114/2007 Z.z. chápaná fyzická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

PODMIENKY DODANIA

Tovar sa zaväzujeme dodať do 2 až 10 pracovných dní od vytvorenia objednávky. Tovar  zvyčajne expedujeme do 2 - 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky. Spolu s tovarom zasielame v balíku aj faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
V prípade ak materiál na výrobu Vašej objednávky nemáme skladom, budeme Vás informovať o možnom dodaní tovaru po vzájomnej dohode.

Za oneskorené dodania  zavinené poštou nezodpovedáme.Platba predom na bankový účet:

Doporučená listová zásielka 1.trieda
Menšie predmety do váhy 500 g a veľkosti do 60cm - 2.80

 

Balík na poštu: Balík na poštu celková váha do 5 kg - 3.90

Balík na adresu: Balík na adresu celková váha do 5 kg - 4.90

 

Kuriér Slovenskej pošty: - Balíky s váhou nad 5 kg
Doručenie kuriérskou službou Slovenskej pošty na adresu - 6.80 €

 

Celková suma predom zaplatená na náš účet.

----------------------------------------------------------------------------


PLATBA NA DOBIERKU :

Platba pri prevzatí tovaru od poštára.

 

Doporučená listová zásielka 1.trieda
Menšie predmety do váhy 500 g a veľkosti do 60cm - 3.60

 

Balík na poštu: Balík na poštu celková váha do 5 kg - 4.70

Balík na adresu: Balík na adresu celková váha do 5 kg - 5.70

 

Poštovné ZADARMO pri objednávke tovaru nad 100


Spôsob platby:

Platba prevodom vopred na účet v Slovenskej  sporiteľni

IBAN: SK9309000000005113657618

Kód banky: 0900  - Slovenská  sporiteľňa a. s .

 

 

Nedoručené zásielky

Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez môjho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením, alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošlem zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou.
Odpoveď na túto výzvu očakávam v termíne 5 dní od odoslania správy.
Ak ma  zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujem k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.
 Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.


Pokiaľ zákazník na výzvu v navrhnutom termíne neodpovie a ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený na jeho požiadanie musí nám uhradiť náklady, ktoré sme vynaložili na jeho výrobu.


 V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka  možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom).
 
ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať.
Prípadné chyby v objednávke, ako napr. iný tovar, rozmer... je nutné nahlásiť čo najskôr mailom..

 Záruka sa nevzťahuje na  bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho.

Ak chýba nejaká časť objednávky, písmenko, alebo iná časť objednávky, predávajúci túto chybu
bezodkladne napraví. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal bol zhotovený podľa jeho vlastných požiadaviek. (Náhla zmena napríklad motívu, alebo  farby...atď) Na tejto stránke tovar vždy zhotovujeme podľa požiadaviek zákazníka.

 

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu:
Andrea Verebová - 3D Shop, Konvalinková 1483/4, 078 01 Sečovce.

Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácií a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní  odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní.

 tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 tovar nesmie byť použitý
 tovar nesmie byť poškodený
 tovar musí byť kompletný
 tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe

 Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý, poškodený..atď.
 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar nemôžeme  zaslať v plnej výške. Nakoľko je tovar zhotovený na objednávku.

 

 Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 Upozornenie: S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa  osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastné farby, rozmer, vlastný text s venovaním a iné požiadavky zákazníka. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy. Prosím preto zákazníkov, aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali.
V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť dvojité náklady na poštovné k Vám a späť  a náklady na výrobu.
Z tohoto dôvodu si preto vyhradzujeme právo na zálohové platby predom na účet pred začatím výroby.
V prípade od nových zákazníkov vyžiadania aj celej sumy predom.
 

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Spoločnoť: Andrea Verebová - 3D Shop, so sídlom Konvalinková 1483/4, 078 01 Sečovce, IČO: 34 873 431, zapísaná v Číslo živn.registra: 811-6477, okresný úrad Trebišov (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko
e-mailovú adresu
telefónne číslo
adresu/sídlo

/sídlo firmy/IČO/DIČ

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Andrea Verebová - 3D Shop. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
Poskytovateľ služby Atomer.sk, so sídlom All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

 

Použitím vyskakovacieho okna pre komunikáciu správ. Údaje použité vo formuláre spravuje Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.


Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@3dshop.sk

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a spracovaním osobných údajov a že s nimi súhlasí.


Tieto podmienky sú platní od 24.05.2018


Copyright 2015 - 2019 © drevené dekorácie a písmená, zápichy na torty, svadobné dekorácie, vinylové hodiny