Odstúpenie od zmluvy

Úvod Odstúpenie od zmluvy

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy dostupný TUSpotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa


a) prevzatia tovaru - tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa u predávajúceho v papierovej (listinnej) podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

 

Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátim platbu, ktorú ste uhradili pri uzavretí zmluvy.

Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru.

Platba Vám bude vrátená do 14 dní odo dňa doručeného Vášho oznámenia odstúpenia od zmluvy.

 

Tovar mi zašlite poštou späť Andrea Verebová - 3D Shop, Konvalinková 1483/4, 078 01 Sečovce

Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na moju  adresu nebude vyzdvihnutý.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ, iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


 

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 c) zákona č. 102/2014 Z.z. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa.

(napr. vlastný nápis, meno, dátum, rozmer, farba a iné požiadavky zákazníka)  

V mojom e-shope je možné si zakúpiť tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastný text, vzor, meno, dátum, s venovaním a iné požiadavky zákazníka. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare nemá právo odstúpiť od zmluvy. 
V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť dvojité náklady na poštovné k Vám a späť a kúpnu cenu tovaru.

 

Z dôvodu nepreberania tovaru objednaného na dobierku si preto vyhradzujem právo na zálohové platby predom na účet pred začatím výroby.

Copyright 2015 - 2024 © drevené dekorácie a písmená, zápichy na torty, svadobné dekorácie, vinylové hodiny